Nasz adres:
ul. Szkolna 9b
06-425 Karniewo
Kontakt:
tel.: 29-691-17-02, 29-691-10-34
e-mail: poczta@pgkarniewo.pl
Dyrektor Małgorzata Bartosiewicz
Wicedyrektor Ewelina Stępkowska
10. rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II
Stypendystki 2015/2016
Turniej szachowy 18.09.2015r.
Rajd rowerowy do Rostkowa
Dzień Europejski w naszej szkole, 13.05.2015r.
Jasełka, 17.12.2015r.
XIII Turniej Mistrz Dobrych Manier, 14.12.2015r.
Mikołaj w naszej szkole, 7.12.2015r.
Gala Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls, 23.10.2015r.
Turniej piłki siatkowej, 30.11.2015r.
Zawody w plażowej piłce siatkowej dziewcząt, 13.06.2015r.
Rozgrywki w plażową piłkę siatkową
Ślubowanie absolwentów 2014/2015
Pożegnanie absolwentów 2014/2015
Polonez w wykonaniu absolwentów 2014/2015
Nasza szkoła jest nowoczesna, o czym świadczy m.in.:
  • wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w komputery z dostępem do internetu, projektory, oprogramowanie dydaktyczne;
  • posiadanie szkolnej platformy internetowej do komunikacji nauczyciela z uczniem i ucznia z nauczycielem oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej przeszkolonej w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym;
  • nowocześnie wyposażona hala sportowa;
  • świetlica z komputerami, dostępem do internetu, stołem bilardowym oraz ofertą zajęć plastycznych;
  • biblioteka oferująca ciekawą literaturę piękną i popularno-naukową, systematycznie powiększana o nowości. Czytelnia z 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu i czasopismami dla młodzieży.